Uncategorized

Keuring

Ben jij fit voor de keuring?

Bij Defensie doe je je werk onder bijzondere omstandigheden. Daar moet je tegen kunnen. Zowel lichamelijk als mentaal. Daarom gaan we je testen. Van top tot teen. Van oor tot oor. En daartussen. Wat staat je te wachten? Hoe bereid je je voor? Ontdek het hier per onderwerp.

Keuring woning (huishoudelijke installatie)

Een huishoudelijke installatie is een eengezinswoning, al dan niet in combinatie met volgende beroepen: advocaat, psycholoog, psychiater, psychotherapeut, boekhouder, notaris, architect, logopedist, bankier, verzekeraar, makelaar, reisagent of landmeter. Ontdek op deze pagina hoe en wanneer u uw keuring kan aanvragen!

SKL Keuring Veldspuiten

De SKL keuring van veldspuiten is begonnen als een vrijwillig initatief, maar sinds 19is de keuring verplicht voor alle veldspuiten op grond een verordening van het Productschap Akkerbouw en het Productschap Tuinbouw. Sinds januari 20heeft het ministerie van Economische Zaken deze verplichting overgenomen.

Keuring privéwaterafvoer

Vanaf juli 20is een keuring van de privéwaterafvoer in een aantal gevallen verplicht. Er worden meer en meer gescheiden rioleringsstelsels aangelegd in Vlaanderen. Een foutieve aansluiting op deze riolering heeft een aanzienlijk grotere impact dan bij een gemengd stelsel. Toezicht hierop wordt dus belangrijker.

Maar je kan het evengoed zien als een extra controle op het werk geleverd door jouw aannemer. Een rijbewijshouder dient medisch geschikt te zijn om aan het gemotoriseerde verkeer in Nederland deel te mogen nemen. Men moet aan een aantal eisen m.b.t. de lichamelijke en geestelijke gezondheid voldoen.